Embassy of Austria
Call Us Free: 1-800-123-4567

Päikeseenergia kasutamisest päikesepaneelide abil

Päikeseenergiat on taimede ja köögiviljade kasvatamiseks kasvuhoonetes juba väga pikka aega kasutatud. Tänapäevased tehnoloogiad päikesekiirgusest energia tootmise on väga erineva keerukusega, alustades lihtsatest peegelsüsteemidest kuni nanotehnoloogia abil toodetud imeõhukeste ja painduvate fotokeemiliste päikesepatareideni. Kõige rohkem kasutatakse päikeseenergiat sooja vee või elektrienergia tootmiseks. Päikese soojusenergiat kasutavad tehnoloogiad on oluliselt energiasäästlikumad ja efektiivsemad kui fotogalvaanilised elemendid, mis muundavad päikeseenergia otse elektrienergiaks. Kaudselt võib ka maakütet ja õhksoojuspumpadest saadavat soojust lugeda päikeseenergiaks. Pinnasesse akumuleerunud soojus ja õhus oleva soojus pärineb ju päikeselt.

Tänapäevases muutuvas ning väga kiiresti arenevas ühiskonnas on elektriarved arvatavasti  ühed suurematest majapidamise kulutustest ning seetõttu on tähtis, et leiaksime energia tootmiseks paremaid võimalusi, kui on taastumatud fossiilsed kütuseid. Üks hea võimalus energiakuludelt kokku hoida, on paigaldada majale päikesepaneelid, et te ei oleks enda energiavajadustes enam nii sõltuvad elekrit tootvatest suurfirmadest.  Seega saate te madalamad elektriarved ning kui paigaldate piisaval hulgal päikesepaneele, siis võib see tähendada ka seda, et lõpuks ei vaja te enam elektrigirma poolt toodetavat elektrienergiat üldse.

Naftat ja muid fossiilseid energiavarusid ei saa kasutada lõputult. Juba mõnda aega on teadlased töötanud alternatiivsete võimaluste kallal – kasutamiseks on olemas tuulejõud, veevool, biomass, päikese kiirgusenergia. Viimasest on Eestis ehk juttu tehtud kõige vähem, kuid ka päikeseenergeetika võib tulevikus meile oluline olla. Viimase saja aasta jooksul on meie planeedi elanikud  saanud endale vajalikku energiat valdavalt fossiilsete energiaallikate – kivisöe, nafta ja maagaasi põletamisel. Selle tõttu on aga oluliselt saastunud looduskeskkond ja kujunenud kasvuhooneefekt. Aastas Maale langeva Päikese kiirgusenergia hulk on tohutu: 178 000 TW. See arv ületab kogu inimkonna energiakulu samal ajavahemikul umbes 15 000 korda. Eesti-suurusele pindalale langenud energiast piisaks, et täielikult rahuldada maailma praegused vajadused.

Päikeseenergia tööstus kasvab meeletu kiirusega ning see on arenenud äärmiselt tempokalt viimaste aastate jooksul. Uurimused on näidanud, et kulutused koduse päikesepaneelide süsteemi rajamisele on oluliselt vähenenud ulatudes kuni 40% väiksemaks, kui kümme aastat tagasi. Seega ei ole paremat aega päikesepaneelide paigaldamise kasuks otsustamiseks, kui praegu.  Võtke kasutusele taastuv ning äärmiselt puhas viis energiat saada kas enda kodus või äriettevõttes.

Kui eelistate energiasäästlikku kodu, siis on alati võimalik jälgida lihtsaid nippe energia kokkuhoidmiseks. Te saate näiteks kasutada nutikaid energiakaableid või lülitada välja seadmed, mida te pidevalt ei tarvita, võtta kasutuasele LED pirnid või tihendada uksed-aknad, et vältida energia päsemist majast välja. On võimalik tellida ka energiaauditi enda majale, et välja selgitada need kohad, kust soojusenergia välja pääseb ning seeläbi tihendada vaid olulisi osi elamisest. Kui te aga ei soovi ülalpooltoodud meetmeid kasutusele võtta, kui soovite siiski väiksemaid elektriarveid, siis on suurepäraseks lahenduseks hakata ise elektrienergiat tootma päikesepaneelide abil.