Embassy of Austria
Call Us Free: 1-800-123-4567

Päikesepaneelidest ja selle kuludest

Päikeseelektrijaamad on juba täiesti olemas ja toodavad energiat. Hetkel veel on seadmete soetamiseks tehtav investeering suur kuid õiget lahenduskäiku kasutades on tänase seisuga päikeseelektri väikesüsteemi tasuvusaeg juba 15 aastat ja vähem, aastal 2009 oli tasuvusajaks 50-60 aastat. Kuna päikesepaneeli eluiga on kolmkümmend aastat ning neid on lihtne hooldada siis on see päikesepaneelid tehnoloogia just Eestisse sobiv.

Investeeringu omakapital on 100% ning pole sisse arvestatud elektrihinna tõusu, kui hind tõuseb siis investeering saab veelgi kiiremini tasutud. Elektrienergia hinnatõusust me ei pääse, mis omakorda viib taastvenergia lahenduste laialdasema levikuni.

Meie nägemus on, et massilisemalt hakkab Eestis levima võrku ühendatud lahenduskäikude osakaal, kus PV paneelidest saadav energia muudetakse inverterseadme abil võrgukõlbulikuks elektrienergiaks. Kindlasti kulutatakse saadav elekter ära enda elamises ning lisaks makstakse inimestele veel toetusi kes on panustanud rohelisemasse tulevikku. Lahendusi ei pea ise välja mõtlema, tänapäeval on kõik vajalikud seadmed olemas ja nad vastavad mikrogeneraatorite ja võrgustandarditele.

Kui olete lahendanud oma koduenergia lahenduse nii, et üleliigne elekter läheb tagasi võrku siis lisaakude jaoks pole vajadust. Kõik energia toodetakse otse võrku ja puudu jääv energia (vähese päikesega perioodid, ööperiood) ostetakse võrgust puuduolev enegia juurde.

Kui jahid kvaliteeti siis vali Saksas valmistatud päikesepaneelid, need on kindlasti läbinud kõva testimise ja kontrolli. Võimalus on koostada komplektid monokristall, polükristall või amorfse räni paneelide baasil.

Seadmetele ja päikesepaneelidele on olemas tehasegarantii viis aastat.

Tõesti mujal maailmas on võimalik saada ka toetust seadmete ostul kuid mitte Eestis. Võimalus on saada toetust erinevatelt fondidelt seadmete soetamiseks.Kui oled otsuses kindel et päikesepaneelid soetada siis küsimus on ikka, et kuhu neid siis panna ja palju neid üldse vaja on… Igale katusetüübile on võimalik paneele panna, olgu selleks siis lamekatus või viilkatused. Osadel juhtudel on ka vaja alusraamistikku.

Näitena 210W päikesepaneelide puhul 1,2kW süsteemi PV paneelide pindala on 9,1m2, paneele 6 tk.

Väikelahenduste puhul ei ole inverterseade/invertersedamed suured, võimalik on paigaldada siseruumidesse kui ka välistingimustesse, st majja sisse tuleb ainult elektrikaabel, mis ühendatakse maja elektrivõrku. Pole isegi vahet kas teie soov on saada 3 faasiline või 1 faasiline süsteem., suurlahenduste puhul kuni 20kV.

Seadmete hooldus

Erinevalt tuuleeneraatoritest ei vaja PV paneelide süsteemid erilist hooldust, piisab kui korra aastas puhastada/pesta päikesepaneelide pind, loomulikult sõltub päikesepaneelide pinna puhastamisvajadus ümbritsevast keskkonnast ja sinu tahtmisest (pinna puhastamine on vajalik suurema tootlikkuse saavutamiseks võrreldes määrdunud pinnaga), kontrollida ühenduskaablite korrasolekut. Hoia ka silm peal inverterseadme tööl ning viska pilk peale jahutusradiaatoritele, näiteks võib seal olla puulehti mis ei jahuta enam piisavalt hästi. Ülejäänud aja võib nautida tasuta elektrienergiat teades, et tänu sinu elektrijaamale jääb õhku paiskamata suur kogus kahjulikke heitgaase, jääb õõnestamata Ida-Virumaalaste jalgealune ja sinu positiivsest otsusest ja investeeringust saavad tulemit ka sinu järeltulev põlvkond.